LEGE nr. 478 din 24 septembrie 2001privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 septembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 229 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, abrogată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 27/2001.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA────────────────