ORDIN nr. 138 din 5 septembrie 2001pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005
EMITENT
  • MINISTERUL DE INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 septembrie 2001    Ministru de interne,având în vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari,în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Dispoziţiile generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unităţi şi unităţile de pompieri militari, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005 atrage răspunderea juridică, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.Ministru de interne,Ioan Rus  +  AnexăDISPOZITIE 05/09/2001