HOTĂRÂRE nr. 909 din 13 septembrie 2001privind acordarea cetățeniei române unor persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe acordă cetățenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  București, 13 septembrie 2001Nr. 909.  +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat acordarea cetățeniei române în temeiul art. 10 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată
  Notă
  Din cauza conținutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depășește scopul prezentei aplicații legislative în contextul legislației aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. Pentru a accesa acest conținut vă puteți adresa Monitorului Oficial sau emitentului actului.
  -----