ORDIN nr. 298 din 6 august 2001privind interzicerea comercializării şi administrării unor substanţe cu acţiune thyreostatica şi a celor betaagoniste la animalele de ferma
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 20 septembrie 2001    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în temeiul art. 32 alin. (1) din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 142.585 din 13 iulie 2001 al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1În sensul prezentului ordin se înţelege prin: a) animale de ferma: bovine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, păsări şi iepuri, animale domestice, precum şi animalele sălbatice din aceste specii şi rumegatoarele sălbatice crescute pe o proprietate; b) tratament terapeutic: administrarea unei substanţe medicamentoase autorizate şi înregistrate în România, în urma consultării unui animal, şi stabilirea diagnosticului de către un medic veterinar; c) tratament în scop zootehnic: administrarea unei substanţe medicamentoase autorizate şi înregistrate în România, la un animal de ferma, în urma examinării acestuia de către un medic veterinar, în scopul sincronizarii estrului şi al pregătirii donatorilor şi primitorilor pentru implanturi embrionare.În cazul animalelor de acvacultura tratamentul în scop zootehnic consta în administrarea unor medicamente unui grup de animale de reproducţie pentru inversarea sexului, după prescripţia unui medic veterinar şi sub responsabilitatea acestuia; d) tratament ilegal: folosirea unor produse sau substanţe medicamentoase neautorizate, neinregistrate în România sau înregistrate, dar folosite în alte condiţii şi scopuri decât cele stabilite de legislaţia naţionala.  +  Articolul 2 (1) Comercializarea şi administrarea substanţelor thyreostatice şi stilbenilor, derivatelor din stilbeni, a sarurilor şi esterilor acestora sub orice formă la toate speciile de animale de ferma sunt interzise. (2) Comercializarea substanţelor betaagoniste în vederea administrării lor la animalele ale căror produse sunt destinate consumului uman sau în alte scopuri decât cele prevăzute la pct. 2 al art. 3 este interzisă.  +  Articolul 3 (1) Administrarea sub orice formă a substanţelor care au acţiune thyreostatica, estrogena, androgena sau gestagena şi a substanţelor betaagoniste la toate animalele de ferma sau de acvacultura este interzisă. (2) Comercializarea sau sacrificarea pentru consum uman a animalelor de ferma cărora li s-au administrat substanţe care au acţiune thyreostatica, estrogena, androgena, gestagena sau betaagonista ori a celor în care a fost depistata prezenta acestor substanţe, dovedind ca animalele în cauza au fost tratate conform prevederilor art. 4 şi 5, este interzisă. (3) Comercializarea pentru consum uman a animalelor de acvacultura cărora li s-au administrat substanţe cu acţiune thyreostatica, estrogena, androgena, gestagena sau betaagonista, precum şi a produselor derivate, prelucrate de la astfel de animale, este interzisă. (4) Comercializarea carnii sau prelucrarea acesteia de la animalele menţionate la alin. (2) este interzisă.  +  Articolul 4Autoritatea sanitară veterinara competenţa, cu respectarea prevederilor art. 2 şi 3, poate dispune:I. 1. administrarea la animalele de ferma, în scop terapeutic, a 17â-estradiolului, testosteronului, progesteronului şi a derivatilor acestora;2. folosirea acestor produse în scop terapeutic trebuie să aibă în vedere cerinţele prevăzute de legislaţia naţionala, să fie autorizate şi înregistrate, să fie administrate numai de către un medic veterinar, pe cale parenterala sau sub forma de bujii vaginale pentru tratamentul disfunctiei ovariene, nu prin implant, şi numai la animale corect identificate.3. ţinerea unei evidente stricte de către medicul veterinar a animalelor supuse tratamentului cu astfel de substanţe, într-un registru în care se vor înscrie: a) identificarea animalului tratat - numărul matricol, crotalie, tatuaj etc.; b) tipul tratamentului - diagnosticul; c) tipul produselor folosite; d) data tratamentului; e) proprietarul animalului.Registrul pentru tratament va fi pus la dispoziţie autorităţii sanitare veterinare competente, la cerere.II. 1. administrarea în scop terapeutic a produselor care conţin: a) allyl trenbolone administrat pe cale orala sau substanţe betaagoniste, care se folosesc la cabaline şi la animalele de companie în conformitate cu instrucţiunile de fabricaţie; b) substantele betaagoniste, administrate parenteral, pentru inducerea caldurilor la vacă în "calving perioada".2. Substantele prevăzute la lit. b) se administrează numai de către un medic veterinar sau sub directa sa responsabilitate.3. Animalele supuse tratamentului cu substantele prevăzute la lit. a) şi b) se înscriu obligatoriu într-un registru în care se vor consemna datele prevăzute la pct. I.3.4. Deţinătorilor de animale le este interzis să deţină produse medicamentoase care conţin substanţe betaagoniste ce pot fi folosite în scopul inducerii caldurilor la animale. De asemenea, este interzis tratamentul terapeutic al animalelor de producţie şi al celor de reproducţie aflate la sfârşitul vieţii reproductive.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea sanitară veterinara competenţa poate admite administrarea la animalele de ferma, în scop zootehnic, de produse medicamentoase cu acţiune estrogena, androgena sau gestagena autorizate şi înregistrate în România. (2) Produsele medicamentoase prevăzute la alin. (1) trebuie să fie administrate de către un medic veterinar, în condiţiile prevăzute la pct. I al art. 4. (3) În acvacultura puietul de peste poate fi tratat în scop zootehnic în primele 3 luni de viaţa cu produse medicamentoase cu acţiune androgena, în scopul inversarii de sex, respectându-se condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu. (4) Efectuarea unor tratamente cu scop zootehnic la animalele de producţie în perioada de ingrasare şi la cele de reproducţie aflate la sfârşitul vieţii reproductive este interzisă.  +  Articolul 6 (1) Produsele hormonale şi cele betaagoniste a căror administrare la animalele de ferma este admisă, conform art. 4 şi 5, trebuie să îndeplinească şi să respecte prevederile legislaţiei naţionale privind tratarea şi înregistrarea acestora. (2) Este interzisă administrarea la animalele de ferma a substanţelor hormonale: a) care acţionează ca un depozit; b) care au o perioadă de remanenta în organism mai mare de 15 zile după terminarea tratamentului; c) ale căror instrucţiuni de folosire nu se cunosc; d) pentru care nu exista tehnici de laborator pentru detectarea prezentei reziduurilor în limitele admise. (3) Este interzisă, de asemenea, administrarea produselor medicamentoase care conţin substanţe betaagoniste care au o perioadă de remanenta în organism mai mare de 28 de zile după terminarea tratamentului.  +  Articolul 7Carnea şi produsele de la animalele care au fost supuse tratamentului cu substanţe estrogene, androgene sau gestagene sunt interzise pentru consum uman doar dacă animalele respective au fost tratate cu produse medicamentoase conform prevederilor art. 6 şi dacă perioada de remanenta stabilită a fost urmărită înainte ca animalele să fie sacrificate.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea sanitară veterinara centrala se va asigura ca: a) agenţii economici autorizaţi care importa, fabrica, depozitează, distribuie, comercializează sau folosesc substantele prevăzute la art. 2 şi la art. 3 alin. (1) respecta legislaţia naţionala şi cea internationala în acest domeniu; b) a fost respectata legislaţia cu privire la comercializarea şi folosirea substanţelor cu acţiune thyreostatica şi a celor betaagoniste la animalele de ferma de către autoritatea sanitară veterinara competenţa, fără notificare specială cu privire la stabilirea:1. deţinerii sau prezentei de substanţe interzise care pot fi administrate animalelor în scopul ingrasarii;2. efectuării de tratamente ilegale la animale;3. absentei urmăririi perioadei de remanenta prevăzute la art. 6;4. lipsei urmăririi restrictiilor de folosire a substanţelor prevăzute la art. 4 şi 5; c) testele indica prezenta:1. substanţelor prevăzute la art. 4 pct. I.1 în organismul animalelor, în apa de baut şi în toate locurile unde sunt întreţinute animalele;2. reziduurilor substanţelor respective în animalele vii, produse, tesuturi, secretii şi în excrementele acestora; d) atunci când în urma verificărilor prevăzute la lit. b) şi c) se atesta prezenta substanţelor sau produselor a căror folosire este interzisă, prezenta de reziduuri de substanţe administrate sau substanţe care provin din efectuarea de tratamente ilegale, aceste substanţe se confisca. Animalele tratate în aceste condiţii, produsele sau carnea provenită de la acestea sunt supuse supravegherii oficiale până la luarea deciziei definitive. (2) În cazul neconformarii la prevederile alin. (1) lit. b)2 şi b)3 autoritatea sanitară veterinara competenţa va dispune măsuri corespunzătoare în funcţie de gravitatea abaterilor.  +  Articolul 9 (1) Agenţii economici autorizaţi care achiziţionează, produc sau experimenteaza substanţe cu acţiune thyreostatica, estrogena, androgena, gestagena şi substanţe betaagoniste, precum şi cei care comercializează aceste substanţe au obligaţia de a întocmi registre speciale în care se înscriu în ordine cronologică: a) cantităţile produse, achiziţionate sau experimentate; b) cantităţile vândute sau utilizate în alte scopuri decât cel prevăzut la art. 2; c) numele persoanelor sau, după caz, denumirea agenţilor economici care au vândut sau au cumpărat aceste substanţe. (2) Datele prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate autorităţii sanitare veterinare competente, la cererea acesteia.  +  Articolul 10Interdicţia prevăzută la art. 2 şi 3 nu se aplică producerii sau importului de substanţe cu acţiune thyreostatica şi celor betaagoniste în România, în scopul exportului.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 12Institutele centrale de specialitate şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 13Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 14Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ovidiu Natea,secretar de stat-------------