RECTIFICARE nr. 2 din 12 iulie 2001
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 18 septembrie 2001    În Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, se face următoarea rectificare:- la art. 26 alin. (1) în loc de "...la încheierea procesului-verbal acestuia copia de pe acesta..." se va citi "...la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta..."------------