ORDIN nr. 85 din 14 iunie 2001pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica şi de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor
EMITENT
  • MINISTERUL DE INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 septembrie 2001    Ministrul de interne,având în vedere prevederile art. 47 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica şi de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unităţi şi unităţile de pompieri militari, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica şi de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor atrage răspunderea juridică, potrivit legii.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.Ministru de interne,Ioan Rus  +  AnexăMETODOLOGIE 14/06/2001