ORDIN nr. 87 din 14 iunie 2001pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu
EMITENT
  • MINISTERUL DE INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 13 septembrie 2001    Ministrul de interne,având în vedere prevederile art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, cu completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unităţi şi unităţile de pompieri militari, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu atrage răspunderea juridică, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.Ministru de interne,Ioan Rus  +  AnexăMETODOLOGIE 14/06/2001