ORDIN nr. 265/503/2001pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației de colectare a deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice și a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
 • Nr. 265 din 20 august 2001
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Nr. 503 din 30 august 2001
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 11 septembrie 2001  Ministrul industriei și resurselor și ministrul administrației publice,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, aprobată și modificată prin Legea nr. 465/2001,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor, cu modificările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 8/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației Publice, cu modificările ulterioare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației de colectare a deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice și Normele privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile, prevăzute în anexele nr. I și II care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Industriei și Resurselor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Prevederile Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 64/2001, modificat și completat prin Ordinul nr. 145/2001, se abrogă.
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmancă
   +  Anexa nr. INORMĂprivind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației de colectarea deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice  +  Anexa nr. IINORMĂprivind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației de valorificarea deșeurilor industriale reciclabile