ORDONANŢA nr. 47 din 21 august 2001pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2000 la programele comunitare: "Întreprinderi mici şi mijlocii", "Egalitatea sanselor între femei şi bărbaţi", "SAVE II", "Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli contagioase" - RO0009, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 1 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Se ratifica Memorandumul de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2000 la programele comunitare: "Întreprinderi mici şi mijlocii", "Egalitatea sanselor între femei şi bărbaţi", "SAVE II", "Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli contagioase" - RO0009, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000.  +  Articolul 2În executarea contractelor încheiate în cadrul memorandumului de finanţare cu contractanţii locali pentru executarea de lucrări, precum şi pentru furnizarea de bunuri şi servicii plăţile pot fi efectuate şi în moneda euro.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul integrării europene,Andrei Popescu,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul pentru întreprinderile micişi mijlocii şi cooperatie,Silvia CiorneiMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMEMORANDUM 29/12/2000