ORDONANTA nr. 16 din 9 august 1993privind taxele pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 25 august 1993    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. e) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Pentru eliberarea documentelor de avizare şi atestare a jocurilor de noroc, în vederea funcţionarii acestora, se percep următoarele taxe:- 700.000 lei pentru fiecare masina mecanică sau electronică loteristica;- 1.000.000 lei pentru fiecare masa de joc de noroc;- 15.000.000 lei pentru o sala de jocuri bingo, keno;- 15% din încasările anuale, prevăzute în studiul de eficienta, pentru jocurile loteristice, de pronosticuri sportive, tombole şi altele de acest fel, prezentate de solicitantul avizului şi al atestării de funcţionare.Taxele vor fi plătite în lei de către persoanele fizice române sau juridice cu capital integral român şi în valută de către persoanele fizice sau juridice străine şi de unităţile cu capital mixt, indiferent de ponderea capitalului străin.Taxele percepute cu ocazia avizării se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 2Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de avizare şi atestare a jocurilor de noroc se va actualiza anual în funcţie de rata inflaţiei, în condiţiile legii.  +  Articolul 3La data publicării prezentei ordonanţe se abroga art. V şi VI din Hotărârea Guvernului nr. 486/1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministru de stat, ministrul finanţelorFlorin Georgescu---------------------