ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 august 2001pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 7 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Alineatul 1 al articolului 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Curtea Suprema de Justiţie se compune din: un preşedinte, un vicepreşedinte, 4 presedinti de secţii şi 100 de judecători."  +  Articolul 2Pentru anul 2001 prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în limita bugetului aprobat Curţii Supreme de Justiţie.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu---------