HOTĂRÂRE nr. 842 din 28 august 2001pentru aprobarea Acordului de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait, semnat la Kuwait la 25 octombrie 1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 5 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait, semnat la Kuwait la 25 octombrie 1999.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuACORD 25/10/1999