HOTĂRÂRE nr. 828 din 28 august 2001privind abilitarea Ministerului de Interne de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 3 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 14 alin. (1), art. 15 şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se abiliteaza Ministerul de Interne sa închirieze în condiţiile legii imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului.  +  Articolul 2Închirierea se va realiza prin licitaţie publică, pe baza unor contracte de închiriere în care se vor specifică clauze privind utilizarea, conservarea şi restituirea bunului închiriat, precum şi păstrarea secretului.  +  Articolul 3 (1) Ministerul de Interne va retine o cota de 50% din chiria prevăzută în contractele de închiriere, diferenţa urmând să fie virata la bugetul de stat. (2) Sumele reţinute de Ministerul de Interne se constituie în venituri extrabugetare cu titlu permanent şi vor fi utilizate pentru întreţinerea, repararea şi modernizarea imobilelor aflate în administrarea sa, precum şi pentru acoperirea altor cheltuieli curente şi de capital.  +  Articolul 4În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul de Interne va elabora norme cu caracter intern privind închirierea imobilelor disponibile.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministru de interne,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitrea----------------