ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 30 august 2001privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 3 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Intrarea sau ieşirea dintr-un stat străin prin trecerea ilegala a frontierei acestuia, săvârşită de către un cetăţean român sau de o persoană fără cetăţenie domiciliata pe teritoriul României, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită în scopul sustragerii de la executarea unei pedepse, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. (3) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 2 (1) Fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără cetăţenie domiciliate pe teritoriul României, care racoleaza, îndrumă sau calauzeste una ori mai multe persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei unui stat străin sau care organizează una ori mai multe dintre aceste activităţi ilegale, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 3Iniţierea sau constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii infracţiunii prevăzute la art. 2 ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.  +  Articolul 4Bunurile şi valorile care au servit sau care au fost destinate sa servească la săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 1-3 ori care au fost obţinute prin săvârşirea acestor infracţiuni, dacă sunt ale infractorului, se confisca.  +  Articolul 5Cetăţeanului român condamnat în temeiul dispoziţiilor art. 1-3 i se refuza eliberarea pasaportului sau, după caz, i se suspenda dreptul de folosire a acestuia pe o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 6Urmărirea şi judecarea infracţiunilor prevăzute în prezentul act normativ se fac de urgenta, potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură penală referitoare la urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiu-----------