ORDONANTA nr. 74 din 30 august 2001privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ministerul de Interne poate angaja şi presta, la cerere, pe bază de contract sau de comanda ferma, prin unităţile sale, servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice.  +  Articolul 2Domeniile şi condiţiile în care Ministerul de Interne poate angaja şi presta servicii se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 3 (1) Sumele încasate din prestările de servicii executate în condiţiile prezentei ordonanţe vor fi reţinute integral de Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare cu titlu permanent şi vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital. (2) Tarifele percepute de Ministerul de Interne pentru prestarea de servicii sunt exceptate de la avizul Oficiului Concurentei. (3) Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministru de interne,Nicolae Berechet,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat-------