NORME TEHNICE din 26 iulie 2001de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 23 august 2001   +  Articolul 1Prezentele norme tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, denumite în continuare norme, se referă la apele extrase de pe teritoriul României, care sunt recunoscute de autoritatea competentă conform legii ca ape minerale naturale şi care îndeplinesc prevederile anexei nr. 1 capitolul I.  +  Articolul 2 (1) Normele prevăzute la art. 1 se aplică şi apelor minerale naturale extrase de pe teritoriul unei alte tari, importate în România şi recunoscute ca ape minerale naturale de autoritatea competentă din ţara exportatoare. (2) Apele minerale naturale importate sunt recunoscute ca atare numai dacă autoritatea competentă din ţara de extracţie certifica faptul ca ele îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa nr. 1 capitolul I şi ca s-a procedat la controlul aplicării prevederilor anexei nr. 2 pct. 2. (3) Durata de valabilitate a certificării apelor minerale naturale din import nu poate depăşi o perioadă de 5 ani. (4) În cazul în care durata de valabilitate a certificării apelor minerale a fost reînnoită până la sfârşitul perioadei menţionate la alin. (3), nu este necesară o noua certificare.  +  Articolul 3Normele nu se aplică pentru:- apele minerale care sunt utilizate ca medicamente;- apele minerale utilizate în scopuri curative în staţiunile balneare.  +  Articolul 4Recunoaşterea apelor minerale naturale prevăzută la art. 1 şi 2 va fi stabilită corespunzător prezentelor norme de autoritatea competentă şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Pe teritoriul României pot fi comercializate sub denumirea de ape minerale naturale numai cele prevăzute la art. 1 şi a căror exploatare şi comercializare sunt reglementate prin prevederile prezentelor norme.  +  Articolul 6Sursele de ape minerale naturale pot fi exploatate şi apele acestora pot fi imbuteliate numai în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.  +  Articolul 7O apa minerala naturala, asa cum se prezintă la sursa, nu poate face obiectul nici unui tratament sau adaugare, alta decât următoarele proceduri de condiţionare: a) separarea elementelor instabile, cum sunt compusii de fier şi de sulf, prin filtrare şi/sau decantare, eventual precedată de oxigenare, astfel încât acest tratament sa nu aibă ca efect modificarea compoziţiei acestei ape minerale naturale în ceea ce priveşte constituentii principali care îi conferă proprietăţile; b) separarea compusilor de fier, mangan, sulf şi ai arsenului, din anumite ape minerale naturale, cu ajutorul unui tratament prin aer îmbogăţit cu ozon, în măsura în care acesta nu modifica compozitia apei minerale naturale în constituentii săi principali, care îi conferă proprietăţile, cu următoarele rezerve:- acest tratament sa îndeplinească condiţiile specifice de utilizare;- tratamentul să fie notificat autorităţilor competente şi să facă obiectul unui control specific din partea acestora; c) separarea constituentilor indezirabili, alţii decât cei specificati la lit. a) sau b), în măsura în care acest tratament nu modifica compozitia apei minerale naturale în componentii săi principali, care îi conferă proprietăţile, cu următoarele rezerve:- tratamentul să fie în conformitate cu condiţiile specifice de utilizare care vor fi stabilite de instituţia abilitata a Ministerului Sănătăţii şi Familiei;- tratamentul să fie notificat autorităţilor competente şi să facă obiectul unui control specific din partea acestora; d) eliminarea totală sau parţială a gazului carbonic liber, prin procedee exclusiv fizice.  +  Articolul 8O apa minerala naturala, asa cum se prezintă ea la sursa, nu poate face obiectul nici unei adaugari, alta decât încorporarea sau reincorporarea de gaz carbonic în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 capitolul I pct. 3.  +  Articolul 9Se interzic orice tratament de dezinfectare, prin orice mijloace s-ar face acesta, sub rezerva art. 8, adăugarea de elemente bacteriostatice sau a oricărui alt element care ar modifica numărul populaţiei microbiene al apei minerale la sursa.  +  Articolul 10Prevederile art. 7 nu se aplică apelor minerale naturale sau apelor de sursa utilizate pentru fabricarea băuturilor răcoritoare.  +  Articolul 11 (1) Conţinutul total de microorganisme al unei ape minerale naturale la sursa trebuie să fie în conformitate cu populaţia sa microbiana naturala şi sa furnizeze dovezi suficiente privind protecţia sursei împotriva contaminarilor de orice fel. Numărul total de germeni va fi determinat conform condiţiilor stabilite în anexa nr. 1 capitolul II pct. 3 (2) După imbuteliere numărul total de germeni nu poate depăşi 100 pe mililitru la o temperatura cuprinsă între 20°C-22°C în 72 de ore, pe agar-agar sau pe un amestec agar-gelatina, şi 20 pe mililitru la o temperatura de 37°C în 24 de ore, pe agar-agar. Numărul total de germeni va fi măsurat într-un interval de 12 ore de la imbuteliere, apa fiind păstrată la 4°C ± 1°C pe aceasta durata. (3) La sursa în mod normal aceste valori nu trebuie să depăşească 20 de germeni pe mililitru la o temperatura cuprinsă între 20°C-22°C în 72 de ore şi, respectiv, 5 germeni pe mililitru la o temperatura de 37°C în 24 de ore, cu menţiunea ca acestea trebuie considerate valori de referinţa şi nu concentratii maxime permise.  +  Articolul 12La sursa şi în timpul comercializării sale o apa minerala naturala nu trebuie să conţină: a) paraziti şi microorganisme patogene; b) Escherichia coli şi alte bacterii coliforme şi streptococi fecali în 250 ml de esantion examinat; c) bacterii anaerobe sulfito-reducatoare cu înmulţire prin spori într-un esantion de 250 ml examinat; d) Pseudomonas aeruginosa într-un esantion de 250 ml examinat.  +  Articolul 13Fără a încalcă prevederile art. 11 şi 12 şi condiţiile de exploatare stabilite în anexa nr. 2, în momentul comercializării: a) numărul total de bacterii dezvoltate într-o apa minerala naturala poate fi doar cel care rezultă din creşterea normală a conţinutului de bacterii pe care l-a avut la sursa; b) apa minerala naturala nu poate prezenta nici un fel de defect organoleptic.  +  Articolul 14 (1) Extractia, transportul, condiţionarea şi îmbutelierea apei minerale naturale se efectuează cu echipamente confectionate din materiale adecvate, avizate sanitar. (2) Apa minerala naturala se imbuteliaza şi se ambaleaza astfel încât sa nu fie permisă modificarea calităţilor sale iniţiale. (3) Toate recipientele utilizate la ambalarea apelor minerale naturale trebuie să fie prevăzute cu sisteme de închidere proiectate astfel încât să fie evitata orice posibilitate de alterare sau contaminare.  +  Articolul 15 (1) Este interzis transportul apei minerale naturale în recipiente de mare capacitate - vrac, la sfârşitul condiţionarii efectuate potrivit prevederilor art. 7 şi 8 sau înainte de condiţionare. (2) Apa minerala naturala se transporta numai în recipientele destinate consumatorului.  +  Articolul 16 (1) Denumirea comercială a apelor minerale naturale este "apa minerala naturala". (2) În cazul unei ape minerale naturale carbogazoase, definită ca o apa minerala naturala care la origine sau după imbuteliere degaja în mod spontan şi uşor perceptibil dioxid de carbon în condiţii normale de temperatura şi presiune, denumirea este, după caz: "apa minerala naturala, natural carbogazoasa", "apa minerala naturala imbogatita cu dioxid de carbon de la sursa" sau "apa minerala naturala carbogazificata", conform definitiilor prevăzute în anexa nr. 1 capitolul III lit. a), b) şi c). (3) La denumirea comercială a apelor minerale naturale care au fost supuse oricăror metode de tratare menţionate în art. 7 lit. d) se adauga, după caz, "decarbogazificata integral" sau "decarbogazificata parţial".  +  Articolul 17Etichetarea apelor minerale naturale trebuie să conţină următoarele informaţii obligatorii: a) menţionarea compoziţiei chimice, precizându-se constituentii caracteristici; b) locul unde este exploatată sursa şi numele acesteia; c) indicarea eventualelor tratamente prevăzute la art. 7 lit. b) şi c).  +  Articolul 18Un nume de localitate sau anumiti termeni toponimici locali pot fi utilizaţi ca denumire comercială, cu condiţia ca aceasta să se refere la o apa minerala naturala exploatată în locul indicat şi cu condiţia ca ea sa nu induca în eroare asupra locului de exploatare a sursei.  +  Articolul 19Este interzisă comercializarea sub mai multe denumiri comerciale a apei minerale naturale provenite din aceeaşi sursa.  +  Articolul 20 (1) Dacă etichetele sau inscriptionarile de pe recipientele în care sunt oferite spre vânzare apele minerale naturale includ o denumire comercială diferita de denumirea sursei sau a locului de exploatare, numele locului sau al sursei este prezentat cu caractere de acelaşi tip, de cel puţin o dată şi jumătate mai mari decât caracterele utilizate în denumirea comercială. (2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător şi în ceea ce priveşte importanţa atribuită denumirii sursei sau a locului ei de exploatare, în toate materialele publicitare referitoare la apa minerala naturala respectiva, indiferent de forma lor.  +  Articolul 21Pe ambalaje şi etichete şi în publicitatea de orice fel este interzisă utilizarea denumirilor, brevetelor, a marcilor comerciale sau de fabrica, a ilustratiilor sau a altor simboluri care sugereaza, în cazul unei ape minerale naturale, o caracteristica pe care apa nu o poseda, în special privind originea sa, data autorizării acesteia, rezultatele analizelor sau orice trimiteri similare la garanţiile de autenticitate.  +  Articolul 22 (1) Este interzisă înscrierea pe eticheta a indicaţiilor care atribuie unei ape minerale naturale proprietăţi referitoare la prevenirea, tratarea sau vindecarea unei boli umane. (2) Caracteristicile apelor minerale naturale prevăzute în anexa nr. 3 sunt îndeplinite dacă acestea au fost stabilite în baza analizelor fizico-chimice sau, acolo unde este cazul, a unor examene farmacologice, fiziologice şi clinice realizate conform prevederilor anexei nr. 1 capitolul I pct. 2. (3) Pe etichete pot fi inscriptionate indicaţii ca: "stimuleaza digestia", "poate facilita funcţiile hepato-biliare" sau indicaţii similare. Pot fi incluse alte indicaţii, cu menţiunea ca acestea sa nu contravina principiilor stabilite la alin. (1) şi să fie compatibile cu cele stabilite la alin. (2).  +  Articolul 23Se pot adapta prevederi privind informaţiile, atât de pe ambalaje sau etichete, cat şi în publicitate, referitoare la posibilitatea utilizării apelor minerale naturale în alimentaţia sugarilor. Prevederile de acest tip pot, de asemenea, viza proprietăţile apei, care determina utilizarea informatiei respective.  +  Articolul 24Termenul "apa de izvor" este rezervat unei ape destinate consumului uman, în stare naturala şi îmbuteliată la sursa, care: a) satisface condiţiile microbiologice prevăzute la art. 11 şi 12; b) satisface condiţiile de exploatare prevăzute în anexa nr. 2 pct. 2 şi 3, care vor fi respectate în totalitate pentru apa de izvor; c) satisface cerinţele în materie de etichetare, prevăzute la art. 17 lit. b) şi c) şi la art. 18-20; d) nu a suferit alt tratament decât cele prevăzute la art. 7; e) îndeplineşte criteriile de potabilitate caracteristice apelor de izvor, prevăzute în legislaţia românească, referitoare la apele potabile.  +  Articolul 25 (1) Orice apa îmbuteliată destinată consumului alimentar, alta decât "apa minerala naturala" sau "apa de izvor", se comercializează sub denumirea de "apa de masa". (2) Pe ambalajele şi etichetele apelor de masa, ca şi în publicitatea de orice fel a acestora, este interzisă utilizarea de referiri, semne sau figuri de natura sa creeze confuzii cu apele minerale naturale, sa induca în eroare asupra localizarii geografice a apelor sau sa atribuie proprietăţi referitoare la prevenirea, tratarea ori vindecarea unei boli umane.  +  Articolul 26Atunci când autoritatea competentă are motive precise sa considere ca o apa minerala naturala nu se conformează dispoziţiilor prezentului act normativ sau reprezintă un risc pentru sănătatea publică, poate să restrângă temporar sau sa suprime comercializarea pe teritoriul României a produsului în cauza.  +  Articolul 27În domeniul exploatării, imbutelierii şi al comercializării vor fi respectate următoarele proceduri prevăzute în standarde naţionale: a) limitele de concentraţie ale constituentilor, pentru apele minerale naturale imbuteliate din SR 4450/1997 - Ape Minerale Naturale; b) toate dispoziţiile necesare, referitoare la indicarea pe eticheta a concentratiilor ridicate ale anumitor constituenti ai apelor minerale naturale, conform anexei nr. 4 la prezentele norme, şi cele din SR 4450/1997; c) condiţiile de utilizare a aerului îmbogăţit cu ozon, prevăzute la art. 7 lit. b); d) indicarea tratamentelor prevăzute la art. 7 lit. c); e) metodele de analiza, inclusiv limitele de detectie, destinate verificării contaminarii apelor minerale naturale; f) procedurile de esantionare şi metodele de analiza necesare pentru controlul caracteristicilor fizico-chimice şi microbiologice ale apelor minerale naturale imbuteliate, conform SR 4450/1997.  +  Articolul 28Prevederile anexelor nr. 3, 4 şi 5 privind caracterizarea fizico-chimica şi microbiologica a apei minerale conform stării ei naturale la sursa sunt obligatorii pentru cel care exploatează sursa.  +  Articolul 29 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 6-12 şi ale art. 28 din prezentele norme se sancţionează potrivit prevederilor art. 42 lit. b) din Legea minelor nr. 61/1998, iar ale art. 12-22, potrivit prevederilor art. 46 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorului, în condiţiile legii.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1-------la normele tehnice------------------DEFINITIA APEI MINERALE NATURALE  +  Capitolul 1 Definiţie1. Prin apa minerala naturala se înţelege o apa pura din punct de vedere microbiologic, în sensul art. 11 din norme, care îşi are originea într-un zacamant/acvifer subteran şi este exploatată prin una sau mai multe emergente naturale sau foraje.Apa minerala naturala se deosebeşte în mod evident de apa de baut obişnuită prin următoarele caracteristici: a) natura sa caracterizată printr-un conţinut specific de saruri minerale dizolvate, oligoelemente sau alţi constituenti şi, eventual, prin unele efecte asupra sănătăţii; b) puritatea sa originara,ambele caracteristici fiind menţinute intacte datorită originii subterane a acestei ape care trebuie să fie protejata de toate riscurile de poluare.2. Caracteristicile prevăzute la pct. 1, care pot conferi apei minerale naturale proprietăţi benefice pentru sănătate, trebuie evaluate: a) din punct de vedere:1. geologic şi hidrogeologic;2. fizic, chimic şi fizico-chimic;3. microbiologic;4. dacă este cazul, farmacologic, fiziologic şi clinic; b) conform criteriilor enumerate la cap. II al acestei anexe; c) conform metodelor ştiinţifice aprobate de autoritatea competentă.3. Compozitia, temperatura şi alte caracteristici ale apei minerale naturale trebuie să rămână stabile în limitele fluctuatiilor naturale. Acestea nu trebuie să fie afectate de posibilele variatii ale debitului sursei.În sensul art. 11 din norme, prin conţinutul microbiologic normal al unei ape minerale naturale se înţelege numărul populaţiei bacteriene sensibil constant la sursa, anterior oricărei condiţionari, a carei compoziţie luată în considerare la recunoaşterea acestor ape este verificata prin analize periodice.  +  Capitolul 2 Cerinţe de aplicare a definitiei1. Cerinţe pentru studiile geologice şi hidrogeologiceCercetarea geologica-hidrogeologica pentru punerea în evidenta a apelor minerale naturale se va materializa printr-un raport geologic detaliat asupra condiţiilor hidrogeologice de dezvoltare a acviferului, care să cuprindă:1.1. stratigrafia şi tectonica zonei;1.2. condiţiile hidrogeologice generale ale acesteia;1.3. condiţiile de geneza a apei minerale naturale şi relaţia dintre mineralizatia acesteia şi litologia acviferului;1.4. descrierea surselor;1.5. parametrii hidrogeologici ai surselor;1.6. delimitarea, conform prevederilor legale, a zonelor de protecţie;1.7. evaluarea debitelor exploatabile de apa minerala şi a condiţiilor de extragere a acestora, precum şi a rezervelor resurselor, conform legislaţiei în vigoare în domeniul substanţelor minerale utile;1.8. studiul izotopilor de mediu, acolo unde se considera necesar;1.9. raportul va fi însoţit de harti la scara corespunzătoare, cu indicarea amplasarii surselor.2. Cerinţe privind studiile fizice, chimice şi fizico-chimice:2.1. temperatura apei la sursa şi temperatura mediului ambiant la momentul prelevarii probei;2.2. reziduul sec la temperatura de 180°C şi 260°C;2.3. conductivitatea electrica, cu specificarea temperaturii în momentul masuratorii;2.4. concentraţia ionilor de hidrogen (pH);2.5. conţinutul în cationi şi anioni;2.6. conţinutul în substanţe nedisociate;2.7. conţinutul în urme de substanţe şi elemente cu potenţial toxic;2.8. conţinutul în substanţe şi elemente indezirabile;2.9. radioactivitatea apei la sursa.3. Cerinţe privind analizele microbiologice la sursa:3.1. demonstrarea absentei parazitilor şi a microorganismelor patogene;3.2. determinarea numărului de germeni ce indica contaminarea cu fecale: a) absenta colilor Escherichia coli şi a altor coliforme la o temperatura de 37°C şi 44°C în 250 ml proba; b) absenta streptococilor fecali în 250 ml proba; c) absenta bacteriilor anaerobe sulfito-reductoare cu înmulţire prin spori în 250 ml proba; d) Pseudomonas aeruginosa absent în 250 ml proba;3.3. determinarea conţinutului total în microorganisme formatoare de colonii la un mililitru de apa: a) la o temperatura cuprinsă între 20°C şi 22°C în 72 de ore, pe agar-agar sau pe un amestec agar-gelatina; b) la o temperatura de 37°C în 24 de ore, pe agaragar.4. Cerinţe privind examenele clinice şi farmacologice4.1. Natura examenelor efectuate în conformitate cu metodele recunoscute ştiinţific trebuie să fie adaptată la caracteristicile proprii apei minerale naturale şi la efectele sale asupra organismului uman, cum ar fi: diureza, funcţionarea gastrica sau intestinala, compensarea cerinţelor în substanţe minerale.4.2. Stabilirea reprezentativitatii numerice şi a concordanţei observaţiilor clinice poate eventual sa înlocuiască examenele menţionate la pct. 4.1. În astfel de cazuri acestora li se pot substitui examenele clinice, cu condiţia ca reprezentativitatea numerică şi concordanta observaţiilor să permită obţinerea aceloraşi rezultate.  +  Capitolul 3 Precizări suplimentare referitoare la apele minerale naturaleApele minerale naturale imbuteliate se împart în cinci categorii la care se aplică următoarele definiţii: a) apa minerala naturala, natural carbogazoasa - apa al cărui conţinut de dioxid de carbon provenind de la sursa este, după o eventuala condiţionare şi după imbuteliere, acelaşi ca la emergenta, luând în considerare şi impregnarea, acolo unde este cazul, cu o cantitate de dioxid de carbon provenit din acelaşi zacamant/acvifer, care să compenseze pierderile echivalente rezultate în cursul operaţiunilor amintite, în limitele tehnice uzuale de toleranta; b) apa minerala naturala imbogatita cu dioxid de carbon de la sursa - apa al carei conţinut în dioxid de carbon provenind din acelaşi zacamant/acvifer este, după eventuala condiţionare şi după imbuteliere, mai mare decât la emergenta; c) apa minerala naturala carbogazificata - apa la care s-a adăugat dioxid de carbon de alta origine decât cea din zacamantul/acviferul de provenienţă, dar de uz exclusiv alimentar; d) apa minerala naturala decarbogazificata parţial sau integral - apa din care s-a extras dioxidul de carbon aflat iniţial la sursa, astfel încât după condiţionare, conform art. 7 din norme, conţinutul în gaz carbonic este mai mic decât cel de la emergenta; e) apa minerala naturala necarbogazoasa (plata) - apa minerala care, la emergenta şi după condiţionare, conform art. 7 din norme, nu conţine dioxid de carbon în proporţie superioară cantităţii necesare pentru menţinerea în stare dizolvată a sarurilor hidrogencarbonatate din compozitia sa, dar nu mai mult de 250 mg/l.Denumirea produsului finit, asa cum a fost acesta definit mai sus, este obligatoriu să fie inscripţionată pe eticheta recipientului cu apa minerala naturala.  +  Anexa 2-------la normele tehnice------------------CONDIŢIILE DE EXPLOATARE, IMBUTELIERE ŞI COMERCIALIZAREa apelor minerale naturale1. Exploatarea unei surse de apa minerala naturala necesita autorizarea din partea autorităţii competente, după ce s-a stabilit ca apa respecta prevederile cuprinse la capitolul I al anexei nr. 1.2. Echipamentele de exploatare, transport, inmagazinare, condiţionare şi imbuteliere trebuie să fie astfel concepute şi instalate încât sa evite posibilitatea oricărei contaminari şi sa conserve proprietăţile de la sursa ale apei.În acest scop se au în vedere următoarele: a) sursele de apa minerala naturala trebuie să fie protejate împotriva oricărui fel de poluare; b) bazinele de captare, conductele de aductiune şi rezervoarele trebuie să fie realizate din materiale adecvate în raport cu apa şi astfel construite încât sa prevină orice modificare chimica, fizico-chimica sau microbiologica a apei; c) condiţiile de exploatare, instalaţiile de spalare şi imbuteliere trebuie să întrunească condiţiile de igiena impuse. În mod special, recipientele de imbuteliere trebuie să fie tratate sau fabricate astfel încât să se evite modificarea calităţii microbiologice, chimice sau fizico-chimice a apei minerale naturale; d) este interzis transportul apelor minerale naturale în alte recipiente decât cele autorizate pentru distribuire la consumatorul final.3. Atunci când în timpul exploatării se constată că apa minerala naturala este poluata şi nu mai prezintă caracteristicile microbiologice stabilite la art. 11 din norme, cel care exploatează sursa trebuie să suspende imediat toate operaţiunile de furnizare a apei pentru imbuteliere, până la eliminarea cauzei poluarii şi până când apa va respecta prevederile respective.4. Autoritatea competenţa va efectua controale periodice pentru a verifica dacă apa minerala naturala pentru care a fost autorizata exploatarea sursei respecta prevederile stabilite la capitolul I al anexei nr. 1, precum şi pe cele de la pct. 2 şi 3 din prezenta anexa.  +  Anexa 3    --------la normele tehnice------------------                           INDICATORI ŞI CRITERII                 stabilite conform art. 22 din normele tehnice         Menţiunile următoare pot fi înscrise pe eticheta produsului finit -                             apa minerala naturala:
       
    MenţiuniCriterii
    Oligominerală sau slab mineralizatăConţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, nu este mai mare de 500 mg/l.
    Foarte slab mineralizatăConţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, nu este mai mare de 50 mg/l.
    Puternic mineralizatăConţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, este mai mare de 1.500 mg/l.
    HidrogencarbonatatăConţinutul de hidrogencarbonat (HCO3) este mai mare de 600 mg/l.
    SulfatatăConţinutul de sulfaţi este mai mare de 200 mg/l.
    CloruratăConţinutul de clor este mai mare de 200 mg/l.
    CalcicăConţinutul de calciu este mai mare de 150 mg/l.
    MagnezianăConţinutul de magneziu este mai mare de 50 mg/l.
    Fluorurată sau conţine fluorConţinutul de fluor este mai mare de 1 mg/l.
      Acest produs nu corespunde pentru alimentaţia sugarilor, nici a copiilor cu vârsta sub 7 ani.
    FeruginoasăConţinutul de fier bivalent este mai mare de 1 mg/l.
    AcidulatăConţinutul de dioxid de carbon liber este mai mare de 250 mg/l.
    SodicăConţinutul de sodiu este mai mare de 200 mg/l.
    Corespunde pentru prepararea alimentelor destinate sugarilorNumai după efectuarea de teste clinice conform pct. 4 capitolul II al anexei nr. 1 şi cu respectarea conţinutului în NO3 prevăzut în anexa nr. 4.
    Corespunde pentru regim sărac în sodiuConţinutul de sodiu este mai mic de 20 mg/l.
    Poate avea efect laxativNumai după efectuarea de teste clinice conform pct. 4 capitolul II al anexei nr. 1.
    Poate avea efect diureticNumai după efectuarea de teste clinice conform pct. 4 capitolul II al anexei nr. 1.
   +  Anexa 4    -------la normele tehnice------------------                                   LISTA                 cuprinzând indicatorii apei minerale la sursa    A. Indicatorii fizico-chimici
             
    Nr. crt.IndicatoriExprimarea rezultatuluiConcentraţia maximă admisă (CMA)Observaţii
    1.Temperatura°C-Conform stării naturale a apei
    2.Concentraţia ionilor de hidrogenunităţi pH-Conform stării naturale a apei
    3.Conductivitate _μS/cm la 20°C-Corespunzător mineralizaţiei apei minerale
    4.Cloruri, Cl _ _mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    5.Sulfaţi, SO4 _mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    6.Hidrogencarbonat, HCO3mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    7.Calciu, Ca2+mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    8.Magneziu, Mg2+mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    9.Sodiu, Na+mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    10.Potasiu, K+mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    11.Duritate totalăgrade germane-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    12.Reziduu secmg/l după uscare la 180°C sau la 240°C-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    13.Oxigen dizolvat, O2mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    14.Dioxid de carbon, CO2mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
      B. Indicatorii consideraţi substanţe indezirabile*a)
             
    Nr. crt.IndicatoriExprimarea rezultatuluiConcentraţia maximă admisă (CMA)Observaţii
    15._ Nitraţi, NO3 _mg/l5010 mg/l pentru apa destinată alimentaţiei sugarilor
    16.Nitriţi, NO2mg/l0,02-
    17.Amoniu, NH4+mg/l0,5-
    18.Oxidabilitatemg/l3măsurată la cald, în mediu acid
    19.Hidrogen sulfurat, H2Sμg/l-conform stării naturale a apei2)
    20.Fenoli (indice de fenol)μg/l0,5-
    21.Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen)lauril sulfat μg/l200-
    22.Fier, Fe2+ şi Fe3+mg/l-conform stării naturale a apei2)
    23.Mangan, Mn2+mg/l-conform stării naturale a apei2)
    24.Cupru, Cu2+μg/l1.000-
    25.Zinc, Zn2+ _μg/l100-
    26.Fosfaţi, P043mg/l0,5-
    27._ Fluor, Fmg/l13)-
    28.Boraţi, H3BO3mg/l-valoare recomandată: 5 mg/l, exprimat în B
    29.Bariu, Ba2+mg/l-valoare recomandată: 1 mg/l
  ---------------*a) Unele dintre aceste substanţe pot deveni toxice dacă sunt prezente în cantităţi mari.*b) Apele cu continuturi care conferă apei un gust specific sau aspect inestetic vor fi condiţionate conform art. 7 din prezentele norme.*c) Peste 1 mg/l se va menţiona pe eticheta "conţine fluor", iar peste 2 mg/l, "produs nerecomandat copiilor sub 7 ani".     C. Indicatorii consideraţi substanţe toxice
             
    Nr. crt.IndicatoriExprimarea rezultatuluiConcentraţia maximă admisă (CMA)Observaţii
    30.Arsen, Asμg/l-valoare recomandată: 10 μg/l1)
    31.Cadmiu, Cd _μg/l3-
    32.Cianuri, CNμg/l50-
    33.Crom, Crμg/l50-
    34.Mercur, Hgμg/l1-
    35.Nichel, Niμg/l20-
    36.Plumb, Pbμg/l25-
    37.Seleniu, Seμg/l20-
    38.Stibiu, Sbμg/l10-
    39.Pesticide şi produse asemănătoare:      
      - pe fiecare component în parte;μg/l0,1  
      - suma tuturor componentelor din fiecare clasăμg/l0,5
  ---------*a) Apele cu un conţinut mai mare de 10 g/l vor fi condiţionate conform art. 7 din prezentele norme.     D. Indicatori microbiologici şi biologici
           
    Nr. crt.IndicatoriVolumul probei  - ml -Limite admise
    40.Escherichia coli şi alţi coliformi la 37°C şi 44,5°C250absent
    41.Streptococi fecali250absent
    42.Clostridii sulfito-reductoare250absent
    43.Pseudomonas aeruginosa250absent
    44.Număr total de bacterii la sursă:    
      - la 37°C151)
      - la 22°C1201)
  ---------------    *a) Valori recomandate.E. Indicatori radioactiviConcentratiile maxime admise pentru indicatorii radioactivi sunt cele prevăzute în normele pentru ape potabile.
   +  Anexa 5    --------la normele tehnice-------------------
               
    TIPURI DE CONTROL AL SURSEI
    Analize-tip indicatoriControl minim (C1)Control normal (C2)Control periodic (C3)Control ocazional în situaţii particulare sau accidentale (C)4
    A.Indicatori fizico-chimici- Temperatură1)Identic C1Lit. A din anexa nr. 4În funcţie de situaţie, ţinându-se seama de factorii care pot avea efecte negative asupra calităţii apelor minerale
        - Conductivitate/TDS1)    
        - pH2)    
        - CO22)    
        - HCO32)    
        - oxigen dizolvat2) (pentru ape necarbogazoase)    
    B.Indicatori privind substanţele indezirabileNitraţi3)NitraţiLit. B din  
      Nitriţi3)Nitriţianexa nr. 4  
      Amoniu3)Amoniu    
        Fier    
    C.Indicatori toxici--Lit. C din anexa nr. 4  
    D.Indicatori microbiologici-- Număr total de bacterii la 37°C şi la 22°CLit. D din anexa nr. 4  
          - Coliformi totali    
          - Coliformi fecali    
    E.Frecvenţaa) zilnicTrimestrialSemestrialOcazional
        b) săptămânal      
        c) lunar    
  -------