HOTĂRÂRE nr. 760 din 26 iulie 2001privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 23 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 40 alin. (1) lit. k) din Legea minelor nr. 61/1998,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 1.176/1996 privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare, valorificare şi comercializare a apelor minerale de consum alimentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 26 noiembrie 1996, se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul integrării europene,Andrei Popescu,secretar de statp. Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana Stratulat  +  AnexăNORMA 26/07/2001