ORDONANTA nr. 9 din 4 august 1993privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat, Guvernul României emite următoarea ordonanţa.  +  Articolul 1Taxele stabilite în sume fixe pentru obţinerea deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice publice sau private, definite la art. 5 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 sunt cele prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Taxele prevăzute la art. 1 constituie venit la bugetul de stat.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe se aplică de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/1992 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comunicaţiilor,Andrei Chirica  +  Anexa 1 A. AUTORIZAREA STATIILOR DE RADIODIFUZIUNE ŞI TELEVIZIUNE DE MICA PUTERE A.1. Taxe - Consiliul Naţional al Audiovizualului PENTRU RADIODIFUZIUNE, CU ACOPERIRE LOCALĂ A.1.1. Taxa de înscriere la concurs pentru licenta 80.000 leiA.1.2. Taxa de licenţă iniţială 320.000 leiA.1.3. Taxa de autorizare 20.000 leiA.1.4. Taxa anuală de licenţă *) 160.000 lei Notă *) Taxa anuală de licenţă nu se plăteşte pentru primul an de funcţionare. PENTRU TELEVIZIUNE, CU ACOPERIRE LOCALĂ A.1.5. Taxa de înscriere la concurs pentru licenta 200.000 leiA.1.6. Taxa de licenţă iniţială 400.000 leiA.1.7. Taxa de autorizare 20.000 leiA.1.8. Taxa anuală de licenţă *) 300.000 leiA.2. Taxe - Ministerul Comunicaţiilor PENTRU RADIODIFUZIUNE A.2.1. Taxa pentru aviz tehnic prealabil 80.000 leiA.2.2. Taxa pentru autorizaţie tehnica de funcţionare 200.000 leiPENTRU TELEVIZIUNE A.2.3. Taxa pentru aviz tehnic prealabil 80.000 leiA.2.4. Taxa pentru autorizaţie tehnica de funcţionare 200.000 leiB. AUTORIZAREA COMUNICATIEI AUDIOVIZUALE DISTRIBUITE PRIN CABLU B.1. Taxe - Consiliul Naţional al Audiovizualului B.1.1. Taxa de înscriere pentru licenta 120.000 leiB.1.2. Taxa de licenţă iniţială 360.000 leiB.1.3. Taxa anuală de licenţă *) 320.000 lei Notă *) Taxa anuală de licenţă nu se plăteşte pentru primul an de funcţionare. B.2. Taxe - Ministerul Comunicaţiilor B.2.1. Taxa pentru aviz tehnic prealabil 140.000 leiB.2.2. Taxa pentru decizie de autorizare 280.000 leiC. AUTORIZAREA RECEPŢIEI CU INSTALAŢII COMUNITARE A PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE TRANSMISE PRIN SATELIT C.1. Taxe - Ministerul Comunicaţiilor C.1.1. Taxa pentru decizie de autorizare 120.000 leiNOTĂ:Taxele se vor plati pentru fiecare solicitare (recepţie comunitara, reţea cablu sau statie de mica putere).----------------