RECTIFICARE nr. 5 din 19 iulie 2001
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 23 august 2001    În Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, se face următoarea rectificare:- la art. 6 alin. (2) în loc de "...somaţia de plată către creditor..." se va citi "...somaţia de plată către debitor...".--------------