HOTĂRÂRE nr. 766 din 26 iulie 2001pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 22 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 240/1999 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 19 aprilie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul tineretuluişi sportului,Nicolae Marasescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  AnexăNORMA 26/07/2001