HOTĂRÂRE nr. 752 din 26 iulie 2001privind majorarea valorii amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 46 şi 46^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 17 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor*),Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 46 şi 46^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează după cum urmează: a) de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la art. 46 lit. a) şi art. 46^1; b) de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la art. 46 lit. b); c) de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la art. 46 lit. c).────────── Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Autoritatea Naţionala pentruProtecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de statMinistrul pentru coordonarea Secretariatului Generalal Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat──────────────