HOTĂRÂRE nr. 728 din 26 iulie 2001privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 15 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 525/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard Cazanp. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ion Selaru,secretar de stat  +  AnexăNORMA 26/07/2001