LEGE nr. 6 din 8 martie 1993pentru aderarea României la Convenția internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 57 din 18 martie 1993  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1România adera la Convenția internationala pentru prevenirea poluarii de către nave, încheiată la Londra la 2 noiembrie 1973, modificată prin Protocolul din 1978 privind Convenția internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, încheiat la Londra la 17 februarie 1978.  +  Articolul 2România, în conformitate cu prevederile art. 14 din convenție, declara că nu accepta anexele III și IV la convenție. Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 22 februarie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NASTASE
  CONVENȚIE INTERNATIONALA din 2 noiembrie 1973pentru prevenirea poluării de către navePROTOCOL din 17 februarie 1978privind Convenția internaționala din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave