ORDIN nr. 263 din 20 iunie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora
EMITENT
  • MINISTERUL TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 6 august 2001    Ministrul turismului,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului,în temeiul art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism,având în vedere avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 3.014 din 24 mai 2001 şi avizul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor nr. 210 din 29 mai 2001,emite prezentul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului turismului nr. 10/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind selecţionarea, şcolarizarea, atestarea, utilizarea şi atribuţiile ghizilor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 bis din 12 martie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul turismului,Matei-Agathon Dan  +  AnexăNORMA 20/06/2001