HOTĂRÂRE nr. 678 din 19 iulie 2001privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 6 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 225/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 788/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 6 octombrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────p. Preşedintele Autorităţiipentru Privatizare şiAdministrarea Participatiilor Statului,Iacob Zelenco,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  AnexăREGULAMENT 19/07/2001