HOTĂRÂRE nr. 693 din 19 iulie 2001pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 iulie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este 1.320, conform anexei nr. 1."2. Anexa nr. 1 - Structura organizatorică a Ministerului Finanţelor Publice - şi anexa nr. 2 - Unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice - se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwak  +  Anexa 1                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                      a Ministerului Finanţelor Publice    Numărul maxim de posturi = 1.320,    (exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetelor acestora)                                ┌──────────┐                                │ MINISTRU │                                └─────┬────┘                                      │                  ┌───────────┐ │ ┌────────────┐                  │ CABINETUL │ │ │ COLEGIUL │                  │MINISTRULUI├───────┼─────────┤MINISTERULUI│                  └───────────┘ │ └────────────┘                                      │ ┌──────────────────────┐             ┌───────────┐ ├────────┤DIRECŢIA GENERALĂ │             │PURTĂTOR DE│ │ │ A VAMILOR**) │             │ CUVÂNT ├───┐ │ └──────────────────────┘             └───────────┘ │ │ ┌──────────────────────┐             ┌───────────┐ │ │ ┌─────┤DIRECŢIA GENERALĂ │             │ CONSILIER │ │ │ │ │ JURIDICĂ │             │DIPLOMATIC ├───┼────────┤ │ └──────────────────────┘             └───────────┘ │ │ │ ┌──────────────────────┐             ┌───────────┐ │ │ ├─────┤UNITATEA DE MANAGEMENT│             │ CORPUL DE │ │ │ │ │ A TREZORERIEI*) │             │CONTROL AL ├───┘ ├──┤ └──────────────────────┘             │MINISTRULUI│ │ │ ┌──────────────────────┐             └───────────┘ │ ├─────┤ GARDA FINANCIARĂ │                                      │ │ └──────────────────────┘                                      │ │ ┌──────────────────────┐                                      │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ DE │                                      │ └─────┤ ÎNDRUMARE ŞI │                                      │ │ CONTROL FISCAL │                                      │ └──────────────────────┘                                      │                                      │     ┌────────────┬─────────────┬─────┴──────┬─────────────┬────────────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌────┴─────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴─────┐ │ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR │ │SECRETAR│ │SECRETAR │ │ │DE STAT │ │DE STAT │ │DE STAT**)│ │DE STAT │ │ DE STAT │ │ └───┬────┘ └───┬────┘ └────┬─────┘ └───┬────┘ │ PENTRU │ │     │ │ │ │ │ RELAŢIA │ │     │ │ │ │ │CU PARLA-│ │     │ │ │ │ │ MENTUL │ │     │ │ │ │ └───┬─────┘ │     │ │ │ │ │ ┌─────┴─────┐     │ │ │ │ │ │ SECRETAR │     │ │ │ │ │ │ GENERAL │     │ │ │ │ │ └┬─┬─┬─┬─┬─┬┘  ┌─┬┴┬─┐ ┌─┬┴┬─┐ ┌─┬─┼─┐ ┌─┬┴┐ ┌─┬┴┬─┐ │ │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y ZA = DIRECŢIA GENERALĂ DE SINTEZA A POLITICILOR BUGETAREB = DIRECŢIA GENERALĂ DE PROGRAMARE bUGETARĂ SECTORIALA ŞI SECURITATE SOCIALĂC = DIRECŢIA REGLEMENTAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE ŞI PRIORITIZAREA INVESTIŢIILOR PUBLICED = DIRECŢIA CONTABILITĂŢII PUBLICEE = DIRECŢIA GENERALĂ A TREZORERIEI STATULUIF = DIRECŢIA GENERALĂ A FONDULUI NAŢIONAL DE PREADERAREG = DIRECŢIA GENERALĂ DE ARMONIZARE LEGISLATIVĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂH = DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE EXTERNEI = DIRECŢIA GENERALĂ DE POLITICA ŞI LEGISLAŢIE FISCALĂJ = DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A VENITURILOR PUBLICE ŞI A MONOPOLURILORK = DIRECŢIA GENERALĂ DE PROCEDURI FISCALEL = DIRECŢIA GENERALĂ DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILORM = DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A ACTIVELORN = DIRECŢIA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV***)O = DIRECŢIA GENERALĂ DE CONTROL ŞI AUDIT INTERNP = DIRECŢIA DE RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICAREQ = DIRECŢIA PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTULR = DIRECŢIA PENTRU RELAŢIA CU SINDICATELE ŞI PATRONATULS = DIRECŢIA DE REGLEMENTĂRI CONTABILET = DIRECŢIA GENERALĂ A POLITICILOR ŞI RESURSELOR UMANE****)U = DIRECŢIA DE BUGET ŞI CONTABILITATE INTERNAV = DIRECŢIA GENERALĂ A TEHNOLOGIEI INFORMATIEIX = DIRECŢIA GENERALĂ A SERVICIILOR ADMINISTRATIVE, PATRIMONIU ŞI ARHIVAREY = OFICIUL DE PLATI ŞI CONTRACTARE PHARE*****)Z = OFICIUL DE SUPRAVEGHERE A ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE******)------------ Notă *) Funcţionează la nivel de direcţie generală. Notă **) Organizarea şi funcţionarea sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 170/2001. Notă ***) Este condusă de către controlorul financiar-şef. Notă ****) Include şi Şcoala de finanţe publice, care funcţionează la nivel de serviciu. Notă *****) Funcţionează la nivel de direcţie. Notă ******) Funcţionează la nivel de direcţie generală.  +  Anexa 2                              UNITĂŢILE    aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice                                                               Numărul maxim                                                                 de posturi                                                               -------------    I. Instituţii publice şi unităţi finanţate de la       bugetul de stat    1. Oficiul Concurentei*) 400    2. Direcţia Generală a Vamilor şi unităţile       subordonate acesteia**) 4.600    3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene,       în subordinea cărora funcţionează administraţiile       finanţelor publice municipale, administraţiile       finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile       finanţelor publice comunale, şi Direcţia generală       a finanţelor publice a municipiului Bucureşti,       în subordinea căreia funcţionează administraţiile       financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti 26.295    II. Companii naţionale asupra cărora Ministerul       Finanţelor Publice exercita calitatea de reprezentant       al statului ca acţionar    1. Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A.    2. Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A.----------------- Notă *) Este organizat şi funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 şi Hotărârii Guvernului nr. 277/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Concurentei în subordinea Ministerului Finanţelor Publice. Notă **) Funcţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vamilor.-------------