HOTĂRÂRE nr. 676 din 19 iulie 2001pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 30 iulie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Angajatorii care au locuri de muncă, activităţi şi categorii profesionale încadrate în grupele I şi a II-a de muncă vor face reevaluarea acestora, în vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite, respectând dispoziţiile prezentei hotărâri, până la data de 31 decembrie 2001."2. Anexa nr. 1, litera B - Instituţii care au în structura laboratoare abilitate pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale - se completează, după litera a), cu literele a^1) şi a^2) cu următorul cuprins:"a^1) Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii;a^2) institutele de sănătate publică din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara;"PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------------