HOTĂRÂRE nr. 670 din 19 iulie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 30 iulie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industrieişi resurselor,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb  +  AnexăNORMA 19/07/2001