LEGE nr. 456 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 207 din 15 noiembrie 2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul 3 al articolului 81 va avea următorul cuprins:"Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum şi în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 182, art. 183, art. 197 alin. 1 şi 2 şi art. 267^1 alin. 1 şi 2."2. La articolul I punctul 2, alineatul 3 al articolului 86^1 va avea următorul cuprins:"Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum şi în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 182, art. 183, art. 197 alin. 1 şi 2 şi art. 267^1 alin. 1 şi 2. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi dispusă în cazul infracţiunii de furt calificat prevăzute la art. 209 alin. 3, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani."3. La articolul I punctul 3, alineatul 3 al articolului 86^7 va avea următorul cuprins:"Executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum şi în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 182, art. 183, art. 197 alin. 1 şi 2 şi art. 267^1 alin. 1 şi 2. Executarea pedepsei la locul de muncă poate fi dispusă în cazul infracţiunii de furt calificat prevăzute la art. 209 alin. 3, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani."4. La articolul I punctul 5, articolul 146 va avea următorul cuprins:"Consecinţe deosebit de graveArt. 146. - Prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o paguba materială mai mare de 2.000.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activităţii, cauzată unei autorităţi publice sau oricăreia dintre unităţile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice."5. La articolul I punctul 7, alineatul 3 al articolului 209 va avea următorul cuprins:"Furtul privind următoarele categorii de bunuri: a) ţiţei, produse petroliere, gazolina, condensat, etan lichid sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisterna; b) componente ale sistemelor de irigaţii; c) componente ale reţelelor electrice; d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situaţii de urgenta publică; e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenţie la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene, ori în caz de dezastru; f) instalaţii de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian şi componente ale acestora, precum şi componente ale mijloacelor de transport aferente; g) bunuri prin însuşirea cărora se pune în pericol siguranţa traficului şi a persoanelor pe drumurile publice; h) cabluri, linii, echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii, radiocomunicatii, precum şi componente de comunicaţiise pedepseşte cu închisoare de la 4 la 18 ani."6. La articolul II punctul 1, litera a) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:"a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 174-177, art. 179, art. 189 alin. 3, art. 190, art. 197 alin. 3, art. 209 alin. 3 şi 4, art. 211 alin. 2 şi 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 215^1 alin. 2, art. 218, art. 238, art. 252, art. 254, art. 255, art. 257, art. 266-270, art. 273-276 când s-a produs o catastrofa de cale ferată, art. 279^1, art. 298, art. 312 şi art. 317, precum şi infracţiunea de contrabanda, dacă a avut ca obiect arme, muniţii sau materii explozive ori radioactive;"7. La articolul II punctul 2, litera d) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:"d) infracţiunea de spalare a banilor, precum şi infracţiunile privind traficul şi consumul ilicit de droguri;"8. La articolul II, punctele 3, 4, 5, 6 şi 7 se abroga.9. După articolul II se introduc articolele II^1 şi II^2 cu următorul cuprins:"Art. II^1. - Infracţiunile prevăzute la art. 209 alin. 3 din Codul penal se urmăresc şi se judeca potrivit procedurii stabilite la art. 467-479 din Codul de procedură penală.Art. II^2. - Hotărârile pronunţate înainte de data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt supuse căilor de atac ordinare prevăzute în această lege."  +  Articolul 2Codul penal şi Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministerul Justiţiei este singurul autorizat sa republice, sa editeze şi sa publice în volum editia oficială a Codului penal şi a Codului de procedura penală.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU────────────