LEGE nr. 445 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55 din 19 mai 2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se anulează datoriile fostei Companii Române de Petrol care a fuzionat prin absorbție cu Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A., față de Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare, în suma de 255.470.852.850 lei, echivalentul a 16.000.930,28 USD.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Suma anulată potrivit art. 1 se scade din evidentele contabile ale Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. și ale Oficiului pentru Recuperarea Creanțelor Bancare.3. După articolul 2 se introduce articolul 3 cu următorul cuprins:  +  Articolul 3Suma de 16.000.930,28 USD aferentă fostei Companii Române de Petrol urmează același regim juridic de recuperare ca și suma de 507.300.000 USD prevăzută în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, evidentiindu-se în conturile în afară bilanțului ale Oficiului pentru Recuperarea Creanțelor Bancare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  GHEORGHE BUZATU
  ------------