LEGE nr. 437 din 18 iulie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 20 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56 din 19 mai 2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA────────────