NORMA SANITARĂ VETERINARA din 13 iunie 2001privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea carnii de melc şi a pulpelor de broasca
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 19 iulie 2001     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta norma sanitară veterinara stabileşte condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea carnii de melc şi a pulpelor de broasca.  +  Capitolul 2 Definiţii  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare se înţelege prin: a) melci - gasteropodele terestre Helix pomatia Linne, Helix aspersa Muller, Helix lucorum şi speciile care aparţin familiei de Achatinidae; b) pulpe de broasca - partea posterioară a corpului, separată printr-o secţiune transversala în spatele picioarelor anterioare, eviscerata şi jupuita de piele, provenită de la speciile Rana ssp. (familia Ranidae), prezentată în stare proaspăta, congelata sau prelucrata.  +  Capitolul 3 Condiţii sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea melcilor  +  Articolul 3Autoritatea veterinara competenţa admite comercializarea pentru consumul uman a melcilor scoşi din cochilie, preparati sau conservati, numai dacă provin din întreprinderi care: a) îndeplinesc prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare; b) sunt aprobate şi controlate de către autoritatea veterinara conform prevederilor legale în vigoare; c) au implementat un sistem de autocontrol.  +  Articolul 4Melcii la care în urma controalelor organoleptice executate pe probe de produse se constată că sunt improprii pentru consumul uman se denatureaza astfel încât sa nu poată fi reutilizati.  +  Articolul 5În vederea obţinerii carnii de melc decochiliate unităţile, în funcţie de operaţiunile pe care le executa, dispun de spaţii pentru: a) recepţia şi depozitarea melcilor vii; b) spalarea, blansarea sau fierberea, scoaterea din cochilii şi fasonarea; c) tratarea termica, după caz, a carnii de melc; d) depozitarea şi, dacă este necesar, spalarea şi tratarea cochiliilor; e) depozitarea materialelor de ambalare şi preambalare; f) preambalarea sau ambalarea carnii de melc; g) depozitarea produselor finite în spaţiile de refrigerare.  +  Articolul 6După scoaterea din cochilii se indeparteaza hepatopancreasul şi se controlează melcii înaintea fierberii, cei morţi fiind excluşi de la preparare.  +  Articolul 7Întreprinderile în care se obţin melci preparati, în funcţie de gama operaţiunilor pe care le executa, dispun de spaţii pentru: a) depozitarea carnii de melc scoase din cochilii în spaţii frigorifice; b) depozitarea cochiliilor curate; c) depozitarea ingredientelor alimentare; d) pregătirea compoziţiei pentru umplere; e) fierberea şi racirea; f) umplerea cochiliilor şi ambalarea într-o încăpere cu temperatura controlată; g) congelarea, dacă este cazul; h) depozitarea produselor finite în spaţii frigorifice.Carnea de melc folosită pentru umplerea cochiliilor înainte de tratarea termica îndeplineşte aceleaşi condiţii ca şi carnea de melc scoasa din cochilie.  +  Articolul 8În scopul protejării sănătăţii publice se efectuează examene de laborator conform prevederilor programului aprobat de autoritatea veterinara competenţa.  +  Articolul 9Melcii se ambaleaza, se depozitează şi se transporta în condiţiile de igiena prevăzute de normele sanitare veterinare în vigoare.  +  Articolul 10Ambalajele pentru melci poarta o marca de identificare care cuprinde: a) numele sau initialele tarii producătoare, cu majuscule; b) numele şi numărul de autorizare veterinara a întreprinderii; c) inscripţia "CONTROLAT VETERINAR", în limba română, cu majuscule, pentru produsele destinate pieţei interne, şi în limba engleza sau franceza pentru produsele destinate exportului.În cazul importurilor, materialele în care au fost preambalati şi ambalati melci scoşi din cochilie, preparati sau conservati poarta numele sau codul ISO al tarii de origine, numele şi numărul de autorizare veterinara ale întreprinderii producătoare, tipărite.Importul melcilor scoşi din cochilie, preparati sau conservati trebuie să fie însoţit de certificat de sănătate.  +  Capitolul 4 Condiţii specifice pentru producerea, comerţul şi importul pulpelor de broasca destinate consumului uman  +  Articolul 11Autoritatea veterinara competenţa admite comercializarea pentru consumul public a pulpelor de broasca numai dacă: a) provin de la broaste tăiate, sangerate, preparate şi, după necesitaţi, refrigerate, congelate, ambalate şi depozitate în întreprinderi care îndeplinesc prevederile normelor sanitare veterinare în vigoare; b) sunt obţinute în unităţi aprobate şi controlate de autoritatea veterinara competenţa conform prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare şi care au implementat un sistem de autocontrol.  +  Articolul 12Pulpele de broasca sunt supuse controalelor organoleptice pe probe de produse recoltate conform prevederilor legale în vigoare, iar cele care nu sunt apte pentru consumul uman se indeparteaza şi se denatureaza astfel încât sa nu poată fi reutilizate.  +  Articolul 13Întreprinderile deţin o încăpere specială ce corespunde legislaţiei sanitare veterinare în vigoare pentru spalarea şi păstrarea broaştelor vii, taierea şi sangerarea acestora. Broastele găsite moarte înainte de tăiere se exclud de la consumul uman.  +  Articolul 14Imediat după preparare pulpele de broasca se spala din abundenta cu apa potabilă şi imediat se refrigereaza la temperatura de topire a ghetii, se prelucreaza sau se congeleaza la cel puţin -18°C.  +  Articolul 15Prelucrarea pulpelor de broasca se realizează în conformitate cu prevederile sanitare veterinare în vigoare.  +  Articolul 16Pentru protecţia sănătăţii publice produsele se supun examenului microbiologic pe probe reprezentative, recoltate conform programului aprobat de autoritatea veterinara competenţa.  +  Articolul 17Pulpele de broasca sunt preambalate, depozitate şi transportate în condiţii de igiena prevăzute de normele sanitare veterinare în vigoare.Ambalajele şi containerele pentru pulpele de broasca trebuie să poarte o marca de identificare care să cuprindă următoarele: a) numele sau initialele tarii producătoare, cu majuscule, pentru produsele destinate exportului; b) numele şi numărul de autorizare sanitară veterinara a întreprinderii; c) inscripţia "CONTROLAT VETERINAR", în limba română, cu majuscule, pentru produsele destinate pieţei interne, şi în limba engleza sau franceza pentru produsele destinate exportului.  +  Articolul 18În cazul importurilor materialele în care au fost preambalate şi ambalate pulpele de broasca trebuie să poarte numele sau codul ISO al tarii de origine şi numărul de autorizare veterinara al întreprinderii producătoare tipărit.Fiecare transport de pulpe de broasca provenit din import trebuie să fie însoţit de certificat de sănătate.------------