HOTĂRÂRE nr. 625 din 6 iulie 2001pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionarii comercianţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 iulie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă procedurile de autorizare a funcţionarii comercianţilor, cuprinzând condiţiile pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi/sau acordurilor prevăzute la art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acestora, precum şi cuantumul taxelor aferente, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul sănătăţiişi familiei,Daniela BartosMinistrul apelorşi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministru de interne,Alexandru Farcas,secretar de statMinistrul pentruîntreprinderilemici şi mijlocii şi cooperatie,Silvia Ciornei  +  Anexa 1PROCEDURA 06/07/2001  +  Anexa 2PROCEDURA 06/07/2001  +  Anexa 3PROCEDURA 06/07/2001  +  Anexa 4PROCEDURA 06/07/2001  +  Anexa 5PROCEDURA 06/07/2001