LEGE nr. 374 din 10 iulie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 16 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32 din 26 februarie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, cu următoarea modificare:- La articolul XIV, articolul 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 95/1998, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Alocarea de către stat a resurselor financiare în acest scop reprezintă una dintre priorităţile cheltuielilor bugetare. (2) Din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acţiuni finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli stabilite în condiţiile legii, asigurându-se ca începând cu anul 2001 ponderea în produsul intern brut a resurselor destinate cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice să fie gradual marita pentru a ajunge la niveluri comparabile cu cele din statele membre ale Uniunii Europene."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------