HOTĂRÂRE nr. 617 din 27 iunie 2001privind Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 12 iulie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) şi f) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă implementarea şi operarea pe teritoriul României a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta, denumit în continuare sistem naţional. (2) Numărul unic pentru apelurile de urgenta în reţelele de telefonie publică, reţelele de telefonie digitale cu sisteme integrate şi serviciile de telefonie mobila din România este "112". (3) Autoritatea contractantă prevăzută la art. 2 alin. (1) va desemna ca operator al sistemului naţional Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul 2 (1) În vederea implementarii sistemului naţional Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei este autoritate contractantă. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va atribui contractul de achiziţie publică pentru implementarea sistemului naţional prin cerere de oferte în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va asigura publicitatea corespunzătoare din fondurile proprii.  +  Articolul 3 (1) Pentru implementarea, operarea şi întreţinerea sistemului naţional, autoritatea contractantă, respectiv Ministerul Comunicatiior şi Tehnologiei Informatiei, va elabora caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (2). La elaborarea caietului de sarcini autoritatea contractantă va consulta autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Integrării Europene şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei, precum şi celelalte autorităţi sau instituţii publice interesate. (2) Caietul de sarcini prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele clauze: a) obligaţia contractantului de a instala sistemul naţional în termen de maximum 12 luni; b) obligaţia contractantului de a efectua o investiţie de minimum 40 milioane dolari S.U.A.; c) obligaţia contractantului de a asigura tehnologie de vârf, echipamentele şi calificarea personalului din România, în vederea implementarii, operarii şi întreţinerii sistemului naţional; d) faptul ca la împlinirea a 10 ani de la data încheierii contractului de achiziţie publică întregul sistem naţional va intra, liber de orice sarcini, în proprietatea exclusiva a statului român.  +  Articolul 4În funcţie de competentele ce le revin, autorităţile publice prevăzute la art. 3 alin. (1) vor elabora şi vor supune spre adoptare Guvernului actele normative necesare în vederea asigurării condiţiilor de implementare, operare şi întreţinere a sistemului naţional.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul comunicaţiilor şitehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul pentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de stat──────────────────