LEGE nr. 353 din 10 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 12 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195 din 9 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 20 noiembrie 2000, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care se importa prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale"2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se scutesc de la plata taxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici (gaze naturale, ţiţei, pacura şi cărbune energetic), achiziţionate de companii, societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale, pe bază de credite externe garantate de stat prin Ministerul Finanţelor Publice."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Lista cuprinzând instalaţiile, echipamentele, utilajele şi părţi ale acestora, know-how, cu precizarea valorilor care urmează să fie scutite de la plata taxelor vamale, va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice împreună cu ministerele de resort, pentru fiecare proiect."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PUSKAS VALENTIN-ZOLTANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------