HOTĂRÂRE nr. 614 din 27 iunie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 11 iulie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefectii, preşedinţii consiliilor judeţene, primării, precum şi unităţile implicate în restituirea în natura sau acordarea altor măsuri reparatorii stabilite de lege pentru imobilele preluate în mod abuziv vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul justiţiei,Costache Ivanov,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitrea  +  AnexăNORMA 27/06/2001