HOTĂRÂRE nr. 623 din 27 iunie 2001pentru aprobarea componentei nominale a reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 11 iulie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 12 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari peste fluviul Dunarea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 149/2000, aprobată prin Legea nr. 91/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă componenta nominală a reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin", potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Copresedinte al părţii române în comisia mixtă prevăzută la art. 1 este reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu rang de secretar de stat.  +  Articolul 3Atribuţiile reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă sunt prevăzute în Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari peste fluviul Dunarea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000.  +  Articolul 4Trimestrial sau, după caz, la solicitarea Guvernului României, copresedintele părţii române în comisia mixtă va prezenta informări privind realizarea obiectivului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ion Selaru,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea Pascu  +  Anexa
           
    COMPONENŢA  nominală a reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin"
    1.Ileana Tureanu, copreşedinte-Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
    2.Ion Dublea, covicepreşedinte-Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
    3.Dan Tudoran, secretar-Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
    4.Liliana Barna, membru-Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
    5.Elena Toma, membru-Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
    6.Mihai Necolaiciuc, membru-Compania Naţională Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
    7.Constantin Onoiu, membru-Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
    8.Şerban Cucu, membru-Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
    9.Gheorghe Rădulescu, membru-Ministerul Afacerilor Externe
    10.Anton Gagiu, membru-Ministerul de Interne
    11.Camelia Dobroţeanu, membru-Ministerul Finanţelor Publice
    12.George Cotigă, membru-Ministerul Dezvoltării şi Prognozei
    13.Traian Pigui, membru-Ministerul Apărării Naţionale
    14.Gheorghe Constantin, membru-Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
    15.Paulina Neacşu, membru-Ministerul Industriei şi Resurselor
    16.Constantin Popescu, membru-Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
    17.Natalia Dimitriu, membru-Ministerul Justiţiei
    18.Cornel Mondea, membru-prefectul judeţului Dolj
    19.Mircea Săndulescu, membru-Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"
    20.Gabriela Ionescu, membru-Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"
    21.Toma Ivănescu, membru-Institutul de Proiectare Transport Auto, Naval şi Aerian
    22.Petre Trăistaru, membru-primarul municipiului Calafat