LEGE nr. 316 din 18 iunie 2001pentru ratificarea Acordului multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 5 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Acordul multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAPROGRAMUL SPECIAL DE ADERARE PENTRU AGRICULTURAŞI DEZVOLTARE RURALĂ ÎN ROMÂNIAACORD 02/02/2001