HOTĂRÂRE nr. 581 din 21 iunie 2001privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviaţia civilă în condiţii speciale de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 6 iulie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 45 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Personalul navigant din aviaţia civilă care efectuează numărul minim anual de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se încadrează în condiţii speciale de muncă.  +  Articolul 2Echivalarile pentru zboruri sunt următoarele: a) 1 ora de acrobatie, echivalent a 2 ore de zbor normal; b) 1 ora de înaltă acrobatie, echivalent a 4 ore de zbor normal; c) 1 ora de zbor de noapte, echivalent a 2 ore de zbor normal.  +  Articolul 3Pentru personalul navigant care zboara pe mai multe tipuri de aeronave se calculează procentul de îndeplinire a normei pentru fiecare tip de aeronava. Pentru încadrarea în condiţii speciale de muncă este necesar ca suma procentelor de îndeplinire a normelor să fie mai mare de 100%.  +  Articolul 4Categoriile de personal prevăzute în anexa se încadrează în locuri de muncă în condiţii deosebite în situaţia în care realizează minimum 50% din baremul stabilit.  +  Articolul 5Pentru personalul navigant din aviaţia civilă angajatorii vor achită cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor speciale de muncă. În situaţia în care contribuţia de asigurări sociale achitată de angajator este mai mare decât contribuţia datorată conform încadrării locurilor de muncă, anual casa teritorială de pensii procedează la regularizare prin restituirea sumei achitate în plus sau prin compensare cu obligaţiile de plată viitoare. Forma de regularizare se stabileşte de comun acord cu angajatorul.  +  Articolul 6Dovada efectuării numărului de ore zbor, al salturilor, al starturilor sau a receptiilor de aeronave se face cu carnetul de zbor. Pentru perioadele anterioare datei de 11 iunie 1954 dovada se face cu adeverintele eliberate de Departamentul Aviaţiei Civile.  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna iunie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ion Selaru,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexă              Numărul minim (barem) anual de ore de zbor, salturi,            respectiv starturi, pentru încadrarea în locuri de muncă                         în condiţii speciale:
               
    1.Personal navigant pe:  
      a)avioane turboreactoare şi turbopropulsoare de transport300 de ore de zbor
      b)avioane clasice de transport public280 de ore de zbor
      c)avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate240 de ore de zbor
      d)elicoptere şi avioane utilitare250 de ore de zbor
      e)aeronave prototipuri la încercare în zbor75 de ore de zbor
    2.Echipaje de recepţie în zbor a aeronavelor, instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi pe:  
      a) avioane clasice140 de ore de zbor
      b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare120 de ore de zbor
    3.Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi de serie100 de ore de zbor
    4.Personal navigant de control în zbor150 de ore de zbor
    5.Personal tehnic care execută recepţia şi controlul tehnic în zbor al aeronavelor100 de ore de zbor
    6.Instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi de zbor fără motor380 de starturi
    7.1.Personal de paraşutism profesionist care execută:  
      a)salturi din aeronavă în procesul de instrucţie, antrenament sau salturi speciale75 de salturi
      b)salturi pentru recepţia paraşutelor20 de salturi
      c)salturi din turnul de paraşutism280 de salturi
    7.2.Instructori de paraşutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu paraşuta140 de ore de zbor
    8.Însoţitori de bord300 de ore de zbor
  -------