DECRET nr. 371 din 18 octombrie 1971pentru modificarea articolului II din Decretul nr. 259/1959 privind modificarea Legii nr. 5/1954 pentru organizarea şi funcţionarea Arbitrajului de Stat
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 127 din 20 octombrie 1971    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Articolul II alineatul I punctul 5 din Decretul nr. 259/1959 privind modificarea Legii nr. 5/1954 pentru organizarea şi funcţionarea Arbitrajului de Stat se modifica şi va avea următorul cuprins:"5. - de uniunile judeţene ale cooperativelor agricole de producţie sau ale cooperativelor de consum ori, după caz, de uniunile judeţene sau de ramura ale cooperativelor meşteşugăreşti, ori de organizaţiile centrale ale celorlalte organizaţii obşteşti, pentru organizaţiile socialiste subordonate. În cazul în care uniunile cooperatiste judeţene sau de ramura sînt ele pirite, rezolvarea litigiilor este de competenţa uniunii centrale cooperatiste. Tot astfel, este de competenţa uniunii centrale cooperatiste şi rezolvarea litigiilor în care pirite sînt organizaţiile socialiste subordonate direct acelei uniuni centrale sau întreprinderi din sistemul acestor organizaţii. Organizaţiile socialiste menţionate în acest punct rezolva litigiile prin organele lor, anume împuternicite".  +  Articolul 2Litigiile în curs de rezolvare la uniunile centrale cooperatiste, la data publicării prezentului decret, se soluţionează de organizaţiile cooperatiste prevăzute la articolul I. Preşedintele Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUŞESCU -----------