ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 27 iunie 2001pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu completările ulterioare, se completează cu litera g^1) cu următorul cuprins:"g^1) utilizarea fondurilor puse la dispoziţia României de Uniunea Europeană prin Programul SAPARD şi a cofinanţării aferente;"PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul integrării europene,Hildegard Carola Puwakp. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ovidiu Natea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────────