HOTĂRÂRE nr. 583 din 21 iunie 2001privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiatii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 29 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 43 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În sensul prezentei hotărâri, zonele I şi II de expunere la radiatii sunt definite astfel: a) zona I - locuri de muncă situate permanent în zona controlată; b) zona II - locuri de muncă în care se lucrează intermitent în zona controlată, restul activităţii desfasurandu-se în zona supravegheată. (2) Zonele controlate şi, respectiv, zonele supravegheate sunt cele definite în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi 404 bis din 29 august 2000. (3) Locurile de muncă din zona I de expunere la radiatii sunt: a) locurile de muncă din subteran; b) locurile de muncă din instalaţiile-pilot, semiindustriale şi industriale de prelucrare a materiilor prime nucleare şi a nisipurilor titano-zirconifere; c) locurile de muncă din instalaţiile de tratare a apelor reziduale de la minele şi instalaţiile de prelucrare a materiilor prime nucleare; d) locurile de muncă unde se efectuează măsurători dozimetrice, analize chimice şi fizice, precum şi cercetări în staţii şi laboratoare de specialitate ale materiilor prime nucleare; e) locurile de muncă unde se executa lucrări de încărcare-descărcare, transport, recepţie, depozitare a materiilor prime nucleare şi a concentratelor acestora; f) locurile de muncă cu activităţi de închidere şi conservare a unităţilor care utilizează, exploatează şi prelucreaza materiile prime nucleare. (4) Locurile de muncă din zona II de expunere la radiatii sunt: a) locurile de muncă unde se lucrează cu surse sau minereuri radioactive la etalonarea aparatelor din secţii şi ateliere; b) locurile de muncă la suprafaţa unde se executa lucrări de prospecţiuni, explorari, deschideri, pregatiri şi exploatare a materiilor prime nucleare; c) locurile de muncă din atelierele situate în incinta unităţilor şi subunitatilor de cercetare, exploatare, preparare a materiilor prime nucleare, unde se executa operaţiuni de reparaţii şi întreţinere ale utilajelor şi aparatelor contaminate radioactiv, cu care se lucrează în unităţile şi subunitatile sectorului de materii prime nucleare pentru prospectarea, cercetarea, explorarea, exploatarea şi prepararea materiilor prime nucleare; d) locurile de muncă de la suprafaţa unităţilor şi subunitatilor sectorului de materii prime nucleare unde se executa decontaminarea echipamentului de protecţie, curatarea bailor miniere şi a vestiarelor, întreţinerea şi exploatarea lampilor de mina.  +  Articolul 2Încadrarea în zonele I şi II de expunere la radiatii se face în funcţie de timpul efectiv lucrat în aceste locuri de muncă, astfel: a) pentru zona I de expunere la radiatii, cel puţin 50% din programul normal de lucru; b) pentru zona II de expunere la radiatii, cel puţin 70% din programul normal de lucru.  +  Articolul 3Categoria de risc radiologic maxim al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare este stabilită prin autorizaţia de desfăşurare a activităţii eliberata de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, conform legii.  +  Articolul 4 (1) Locurile de muncă din zona I de expunere la radiatii corespund categoriilor de risc radiologic IV şi III, stabilite prin autorizaţia emisă de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (2) Locurile de muncă din zona II de expunere la radiatii corespund categoriei de risc radiologic II, stabilită prin autorizaţia emisă de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  +  Articolul 5Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna iunie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistru delegatla Ministerul Educaţieişi Cercetării pentruactivitatea de cercetare,Şerban Constantin Valeca---------