HOTĂRÂRE nr. 1.720 din 7 decembrie 1970privind trecerea Institutului de expertiza şi recuperare a capacităţii de muncă din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea Ministerului Muncii
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 141 din 14 decembrie 1970    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Institutul de expertiza şi recuperare a capacităţii de muncă trece din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea Ministerului Muncii, pe data de 1 ianuarie 1971.  +  Articolul 2Se autorizeaza Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor sa modifice indicatorii de plan economici şi financiari pe anul 1971 al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, pe baza protocolului ce se va încheia între aceste doua ministere.--------