ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 21 iunie 2001pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 29 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Articolul 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu litera j) cu următorul cuprins:"j) veniturile din salarii ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi al ministrului finanţelor publice;"  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică veniturilor realizate după data de 1 iulie 2001.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare, după aprobarea actelor modificatoare de către Parlament.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------------