LEGE nr. 320 din 26 iunie 2001pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 28 iunie 2001  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137 din 22 septembrie 1999 privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 23 septembrie 1999, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:(4) Veniturile prevăzute la alin. (3) se vor folosi pentru acoperirea unei cote-părți din cheltuielile curente de capital, precum și pentru constituirea și utilizarea, numai până la data aplicării prevederilor art. 14 din prezenta lege, a fondului de stimulare a personalului încadrat la aceasta instituție. Modul de repartizare a stimulentelor se stabilește prin decizie emisă de inspectorul general de stat.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  OVIDIU CAMELIU PETRESCU
  ---------------