LEGE nr. 322 din 26 iunie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 27 iunie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 136 din 22 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 23 septembrie 1999, cu următoarea completare:- La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:"5. După articolul 23 se introduce articolul 23^1 cu următorul cuprins:«Art. 23^1. - În aplicarea prezentei legi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, ca organe de specialitate ale Guvernului, pot emite norme metodologice care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.»"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU---------