ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 21 iunie 2001pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 26 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatele 1, 2 şi 3 ale articolului 197 vor avea următorul cuprins:"Actul sexual, de orice natura, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-şi exprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă: a) fapta a fost săvârşită de doua sau mai multe persoane împreună; b) victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorului;b^1) victima este membru al familiei; c) s-a cauzat victimei o vătămare grava a integrităţii corporale sau a sănătăţii.Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi dacă victima nu a împlinit vârsta de 15 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."2. Articolul 198 va avea următorul cuprins:"Actul sexual cu un minorArt. 198. - Actul sexual, de orice natura, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează actul sexual, de orice natura, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex între 15-18 ani, dacă fapta este săvârşită de tutore sau curator, ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator folosind calitatea sa.Când fapta prevăzută în alin. 1 a fost săvârşită în împrejurările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. b) ori dacă faptele prevăzute în alin. 1 şi 2 au avut urmările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi."3. Articolul 200 se abroga.4. Alineatele 2 şi 3 ale articolului 201 vor avea următorul cuprins:"Actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi actele de perversiune sexuală cu o persoană între 15-18 ani, dacă fapta este săvârşită de tutore sau curator, ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator folosind calitatea sa."5. La articolul 201, după alineatul 3 se introduc alineatele 4 şi 5 cu următorul cuprins:"Actele de perversiune sexuală cu o persoană în imposibilitate de a se apara ori de a-şi exprima voinţa sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.Dacă fapta prevăzută în alin. 1-4 are ca urmare vătămarea grava a integrităţii corporale sau a sănătăţii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."6. La articolul 202, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:"Ademenirea unei persoane în vederea săvârşirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelaşi sex se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani."7. Articolul 204 va avea următorul cuprins:"Sancţionarea tentativeiArt. 204. - Tentativa infracţiunilor prevăzute în art. 197, 198 şi 201-203 se pedepseşte."  +  Articolul 2Faptelor prevăzute în art. 200 alin. 2-4, aflate în curs de urmărire sau de judecată, dacă sunt prevăzute în alte texte din Codul penal sau din legi speciale, li se aplică aceste texte.În cazul în care s-a pronunţat o hotărâre de condamnare definitivă pentru faptele prevăzute în art. 200 alin. 2-4 şi pedeapsa este în curs de executare, dacă aceste fapte sunt prevăzute în alte texte din Codul penal sau din legi speciale, instanţa de executare, din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat, va proceda de îndată la încadrarea faptelor în aceste texte.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiu-------