ORDIN nr. 2.502 din 10 mai 2001privind modificarea şi completarea Clasificarii ocupatiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Nr. 2.502 din 10 mai 2001
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA ŞI STUDII ECONOMICE*)
 • Nr. 2.243 din 23 mai 2001
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 26 iunie 2001  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice,în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea anexei la Ordinul comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice nr. 86/1.453/2001 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 28 martie 2001, după cum urmează:
           
    "-9.Controlor vamal (studii superioare)pag. 113 - cod 241907
    -91.Ofiţer de legătură (vamal)pag. 113 - cod 241920"
   +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă *) A se vedea Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001.p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statPreşedintele Institutului Naţionalde Statistica şi Studii Economice,Aurel Camara -------