LEGE nr. 62 din 17 decembrie 1971pentru aprobarea Decretului nr. 303/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 158 din 17 decembrie 1971    Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Decretul nr. 303/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 17 decembrie 1971, cu unanimitatea voturilor celor 428 de deputaţi prezenţi la şedinţa.Preşedintele Marii Adunări NaţionaleŞTEFAN VOITECÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 57 DIN CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNAM ACEASTA LEGE.Preşedintele Consiliului de StatNICOLAE CEAUŞESCU-------------